Säkerhetsfilm


Kontor och Butik

Stora glasytor blir allt vanligare i både butiker och kontorsmiljöer. Det ger ljus och en skön känsla av rymd. En förstärkning med splitterskyddsfilm på glasytorna ger en säkrare arbetsmiljö där medarbetare, inredning och känslig utrustning inte riskerar att skadas av glassplitter.
Säkerhetsfilm i kombination med larm och andra stöldskydd, minskar dessutom risken för att drabbas av inbrott. Glaset sitter fast i filmen vilket gör det mycket besvärligare att ta sig in den vägen.


Hus och Hem

Glas är lätt att krossa och ur säkerhetssynpunkt är fönster många gånger den svagaste länken. Fönstren är därför ofta målet när en tjuv vill göra en snabb smash & grab kupp eller ta sig in i villan eller lägenheten.

Ett fönster förstärkt med säkerhetsfilm gör att inbrottsförsöket tar betydligt längre tid än tjuven planerat och i de allra flesta fall stoppar det inbrottsförsöket helt.


Skolor

Det som börjar som en lek kan i värsta fall sluta med en olycka och skadade elever. Skolor utsätts dessutom ofta för vandalism och inbrott. Säkerhetsfilm är det mest kostnadseffektiva skyddet mot splitterskador och en klok komplettering av övriga person- och stöldskydd.


Antigraffiti

Klotter, repade glas etc. är ett stort och kostsamt problem.
Antigraffiti film är en motståndskraftig, hållbar och optisk klar lösning för dessa problem. Filmen fungerar som ett starkt skydd för den underliggande ytan mot vandalism, klotter, syra och annan åverkan. Filmen kan monteras på alla plana, glatta ytor och kan lätt demonteras vid behov.