Fakta om glas

Historik

Man tror att glas för första gången började tillverkades i Syrien ca 5000 år f.Kr. Det syriska glaset var en blandning av hopsmält soda, lime och sand. Troligen inskränkte sig då användningen av glasmassa till glasyrer över små prydnadsföremål av sten och lera.

De f.n äldsta daterbara fynden av glas tillverkade av människan härstammar från Egypten. Man tror att detta glas tillverkades ca 2000 år f.Kr. Upptäckten med glasblåsning kommer också från Egypten. Innan detta första glas utvecklades använde våra stenåldersförfäder obsidian, ett i naturen förekommande vulkaniskt glas till spjut, pilspetsar och skärverktyg. Detta var så länge sedan som 7000 år f.Kr.

Vad är glas?

Råmaterialet i glas innehåller

– sand (59%) 
– soda (18%) 
– dolomit (15%) 
– kalksten (4%) 
– nefelin (3%) 
– sulfat (1%)

Ursprungligen bildat i naturen tillverkas numera glas av naturliga komponenter, som smälts ihop och sedan kyls ner. Det vanliga planglaset är ett kalk-soda silikat glas.

Kiseldioxid är själva glasbildaren, som svarar för glasets förmåga att bilda en underkyld vätska, dvs att ej kristallisera vid avsvalningen. Kiseldioxid förekommer till 72% i vanligt glas. I dagens glastillverkning är processtillverkad soda den vanligaste råvaran, tidigare var det kalcinerad naturlig soda.

Olika sorters glas

De vanligaste, mest använda glasen är;

– Floatglas ( Energisparglas,Solskyddsglas) 
– Brandglas 
– Säkerhetsglas 
– Ljudreducerande glas 
– Dekorglas (speglar,screentryckt glas, ornamentglas, mattlaminerat glas, blästrat glas, fasadglas) 
– Glassystem (planafasader och tak, profilerade glas, solceller) 
– Specialglas (extravitt glas, konfrontationsspeglar, smarta glas, mm).